Magnolia Bangna

Harmonious Wrought Iron design for resorts

การออกแบบตกแต่งโรงแรม รีสอร์ท หรือบ้านพักตากอากาศเพื่อให้ได้สัมผัสแห่งการผ่อนคลายอย่างแท้จริงนั้น มักจะสะท้อนผ่านรูปแบบทางสถาปัตยกรรม วัสดุที่เลือกใช้ การตกแต่งภายใน